R33.92
Kord kuus
Home ADSL: 20GB + 1000GB
Home ADSL
20GB + 1000GB
R42.98
Kord kuus
Home ADSL: 40GB + 1000GB
40GB + 1000GB
R149.00
Kord kuus
Home ADSL: 60GB + 1000GB
Home ADSL
60GB + 1000GB
R77.40
Kord kuus
Home ADSL: 70GB + 1000GB
Home ADSL
70GB + 1000GB
R262.29
Kord kuus
Home ADSL: 90GB + 1000GB
90GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R94.79
Kord kuus
Home ADSL: 100GB + 1000GB
Home ADSL
100GB + 1000GB
R149.00
Kord kuus
Home ADSL: 120GB + 1000GB
120GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R154.00
Kord kuus
Home ADSL: 150GB + 1000GB
150GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R181.74
Kord kuus
Home ADSL: 200GB + 1000GB
200GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R268.70
Kord kuus
Home ADSL: 300GB + 1000GB
300GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R373.00
Kord kuus
Home ADSL: 400GB + 1000GB
400GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R546.96
Kord kuus
Home ADSL: 600Gb + 1000Gb
600Gb plus 1000Gb 12am - 6 am
R389.00
Kord kuus
Home ADSL 10/1Mbps Uncapped Premium
Home ADSL 10/1Mbps Uncapped Premium
R209.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 200GB
Multi Session Hard Capped 200GB
R149.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 150GB
Multi Session Hard Capped 150GB
R255.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 250GB
Multi Session Hard Capped 250GB
R300.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 50GB
Multi Session Hard Capped 50GB
R499.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 500GB
Multi Session Hard Capped 500GB
R300.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 100GB
Multi Session Hard Capped 100GB
R300.00
Kord kuus
Multi Session Hard Capped 1000GB
Multi Session Hard Capped 1000GB
R15.00
Kord kuus
4Gb Capped ADSL
4Gb Capped ADSL
R69.30
Kord kuus
Reseller Home: 70GB + 1000GB
R720.87
Kord kuus
Home ADSL: 800Gb + 1000Gb
Home ADSL
800Gb + 1000Gb
R804.35
Kord kuus
Home ADSL: 1000Gb + 1000Gb
Home ADSL
1000Gb + 1000Gb