R33.92
Mensual
Home ADSL: 20GB + 1000GB
Home ADSL
20GB + 1000GB
R42.98
Mensual
Home ADSL: 40GB + 1000GB
40GB + 1000GB
R149.00
Mensual
Home ADSL: 60GB + 1000GB
Home ADSL
60GB + 1000GB
R77.40
Mensual
Home ADSL: 70GB + 1000GB
Home ADSL
70GB + 1000GB
R262.29
Mensual
Home ADSL: 90GB + 1000GB
90GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R94.79
Mensual
Home ADSL: 100GB + 1000GB
Home ADSL
100GB + 1000GB
R149.00
Mensual
Home ADSL: 120GB + 1000GB
120GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R154.00
Mensual
Home ADSL: 150GB + 1000GB
150GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R181.74
Mensual
Home ADSL: 200GB + 1000GB
200GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R268.70
Mensual
Home ADSL: 300GB + 1000GB
300GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R373.00
Mensual
Home ADSL: 400GB + 1000GB
400GB anytime + 1000GB from midnight – 6am
R546.96
Mensual
Home ADSL: 600Gb + 1000Gb
600Gb plus 1000Gb 12am - 6 am
R389.00
Mensual
Home ADSL 10/1Mbps Uncapped Premium
Home ADSL 10/1Mbps Uncapped Premium
R209.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 200GB
Multi Session Hard Capped 200GB
R149.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 150GB
Multi Session Hard Capped 150GB
R255.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 250GB
Multi Session Hard Capped 250GB
R300.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 50GB
Multi Session Hard Capped 50GB
R499.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 500GB
Multi Session Hard Capped 500GB
R300.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 100GB
Multi Session Hard Capped 100GB
R300.00
Mensual
Multi Session Hard Capped 1000GB
Multi Session Hard Capped 1000GB
R15.00
Mensual
4Gb Capped ADSL
4Gb Capped ADSL
R69.30
Mensual
Reseller Home: 70GB + 1000GB
R720.87
Mensual
Home ADSL: 800Gb + 1000Gb
Home ADSL
800Gb + 1000Gb
R804.35
Mensual
Home ADSL: 1000Gb + 1000Gb
Home ADSL
1000Gb + 1000Gb